MDP radzi.
Do naszego biura zgłasza się coraz więcej klientów poszkodowanych przez nieuczciwych oraz niewiarygodnych detektywów. Często ma to związek z deregulacją Ustawy o usługach detektywistycznych, która miała miejsce w styczniu 2014 roku oraz zniesieniu państwowego egzaminu, do którego musiał przystąpić każdy kandydat na detektywa przed początkiem 2014 roku . Egzamin ten miał na celu wyłonienie tych kandydatów, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę oraz doświadczenie.

Pragniemy udzielić Państwu klika podstawowych wskazówek przy wyborze detektywa:
  1. Każda osoba podająca się za detektywa powinna posiadać Licencję Detektywa (mogą Państwo zawsze prosić o jej okazanie przy pierwszym spotkaniu).
  2. Biuro detektywistyczne powinno posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej oraz ubezpieczenie OC detektywa.
  3. Każde szanujące się biuro detektywistyczne powinno mieć swoją siedzibę (kiedy detektyw prosi o spotkanie np. w kawiarni proszę zachować należytą ostrożność).
  4. Profesjonalny detektyw ma obowiązek podpisania z Państwem umowy, jeżeli zachęca do jej niezawierania może to skutkować niewykonaniem zlecenia oraz utratą pieniędzy.
  5. Po wykonaniu czynności detektyw jest zobowiązany do wystawienia Sprawozdania z wykonanych czynności.
  6. Od stycznia 2014 roku praktycznie każda osoba bez stosownej wiedzy oraz doświadczenia może zdobyć licencję detektywa. Ważne jest, aby Państwo przy wyborze detektywa kierowali się jego doświadczeniem, wykształceniem oraz faktem, że aby zdobyć licencję musiał zdać egzamin państwowy przed Komisją składającą się m.in. z przedstawicieli Prokuratury, Sądu czy Policji (samo szkolenie nie gwarantuje zdobycia odpowiedniej wiedzy).
© 2012 MDP Detektywi Poznań. Designed and coded by truedesign.pl
Polityka prywatnośi MDP Detektwywi